IBNREG

IBNREG – International Barcodes Network Registry – Ke Sesiu se thehiloeng ka thepa eohle e ngolisitsoeng ke bohle bao eleng litho tsa IBN ea lihlahisoa tsa bona. E tlabe e tsoere litaba tsohle moho le bahoebi ba sebetsang ka tsona lihlahisoa tsa teng. Libarcode tsena li tla sebelisoa ke likhoebo tse lumeletsoeng ka molao mabapi le selekane se behiloeng. Mabapi le Libarcode tse behiloeng letloleng lena, li tla be li kentsoe ke likhoebo hore li tsepahale hore li nepahetse. Ka bobebe, o ka kenya hore na ke litaba tsa thepa kapa nomoro ea Barcode eo o ratang ho tseba ka eona ele hore o fumane litaba tsa eona.

IBNREG ebe e sebelisoa ke mang?

  • Bareka ba kanang ba eba le thahasello ea ho tseba ka thepa e rekiloeng.
  • Bareki ba enaleng thahasello ea ho tseba ka bahlahisi ea thepa e seng e rekiloe.
  • Bareki ba rekang mabenkeleng ohle a mefuta eohle ba kanang ba batla ho tseba ka hore thepa ena e hlahisitsoe joang.
  • Bahlahisi ba thepa ea marang-rang ba kanang ba batla ho sebelisa letlole lena ho tsehetsa bohoebi bohle ka kotloloho.
  • Basebetsi ba sebetsanang le hore na thepa e ka fitisetsoa ho mabenkele ka mekhoa e joang.
  • Barekisi ba bang ba baholo (mohlala Amazon) ba tla batla ho bapisa litaba tseo ba li fumanang ka sehlahisoa sa hao.

Fumana ka IBNREG

(Mohlala 0735850060392 kapa ProteinMore MASSBUILDER / MGN kapa [email protected])