Matsoao a Libarcode tsa moetso oa ISBN

Re kao thusa ho fumana matsoao a lingoloa a ISBN Re kao romella thepa ea hao ka libopeho tse 5 tse tloalehileng (jpeg, eps, tiff, bmp, pdf).

Re kopa o kenye Linomoro tse 13 tsa ISBN tseo o li abetsoeng le lintla tse tsoaneloang hore re tle re tsoele pele.
Ebang lile maloa, re kopa o tle o arohanye ISBN tsa hao ka letsoao la khoamo kapa o lingole ka tlase. Mohlala: 978-1-2345-678-9-0, 978-123-4567-89-0

Tsebetso e potlakileng: Ha o se o qetile ho lefa, re kao sebeletsa ka potlako.

 

Palo ea Li-barcode Tefiso ea Setsoantso ka bongoe.
1 M 320.00
2 M 280.00 ka bongoe
3 M 230.00 ka bongoe
4 + M 180.00 ka bongoe

 

Tsebiso – boleng bo behiloeng mona ke Maluti

Li Barcode tsa ISBN

L 320.00

SKU: ISBN Category: